แนวความคิดของ River King

แหล่งกำเนิดแห่งจินตนาการของมวลมนุษยชาติ

แนวความคิดเกี่ยวกับป่าหิมพานต์ เต็มไปด้วยจินตนาการของมนุษย์ ที่แต่งแต้มเรื่องราวและสีสรรของตัวป่าจนวิจิตรตระการตา บรรดาสัตว์ต่างๆในป่าหิมพานต์มาเป็นส่วนในการออกแบบ และการตกแต่ง ตัวอาคาร ให้สมกับการเป็น Master of Content เพราะเรื่องราวเนื้อหาของซีรีส์หลากหลายที่เราเลือกมานั้นล้วนเกิดจากจินตนาการทั้งสิ้นความเชื่อในเรื่องไตรภูมิ ตามคติศาสนาพุทธและฮินดู มีความเชื่อว่า ป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระสุเมรุ ป่าหิมพานต์มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 โยชน์ (1 โยชน์ เท่ากับ 10 ไมล์ หรือ 16 กิโลเมตร) วัดโดยรอบได้ 9,000 โยชน์ ประดับด้วยยอด 84,000 ยอด

ความงามของป่าหิมพานต์นั้นถูกแวดล้อมด้วยบรรดาสระทั้ง 7 สระซึ่งได้แก่ สระอโนดาต , สระกรรณมุณฑะ , สระรถการะ , สระฉัททันตะ , สระกุณาละ , สระมัณฑากิณี , สระสีหปปาตะ และบรรดาสระใหญ่ทั้ง 7 นั้น สระอโนดาตแวดล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง 5 ที่จัดเป็นยอดเขาหิมพานต์ ได้แก่ยอดเขาสุทัสสนะ ยอดเขาจิตตะ ยอดเขากาฬะ ยอดเขาคันธมาทน์ และยอดเขาที่เป็นศูนย์กลางของบรรดาทวยเทพนั่นคือยอดเขาไกรลาสกูฏ ยอดเขาทุกยอดมีส่วนสูงและสัณฐาน 200 โยชน์ กว้างและยาวได้ 50 โยชน์

หลัก 6D ของโครงการ River King

DERIVATION: แก่นความคิดอันยิ่งใหญ่

การสร้าง River King คือการสร้างจุดศูนย์กลางของความงาม ด้วยอาคารที่รวมความหลากหลายของหน้าที่การใช้งาน และแยกการใช้งานของแต่ละอาคารไว้อย่างชัดเจน การออกแบบรูปทรงของอาคารมีการคิดรูปแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานเน้นในเรื่องของความทันสมัย ความคงทนถาวร

DESIGN: ศูนย์รวมแห่งวิทยาการงานศิลป์จากทั่วทุกมุมโลก

เน้นในเรื่องเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ สู่ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาคอนเทนต์อันยิ่งใหญ่ และออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักงานและอาคารเพื่อการฝึกอบรม (Office & Training) 7/24 อาคารเพื่อการทำสตูดิโอและธุรกิจการออกอากาศ (Studio & Broadcast Business) อาคารนิทรรศการและสถานที่แสดงงานศิลปะที่สะสมมาจากทั่วโลก ร้านค้าปลีกต่างๆ สถานที่พักผ่อน ทั้งร้านอาหาร สปา ร้านกาแฟ

DECORATION: การประดับประดาและตกแต่งภายใน

แนวทางในการตกแต่งภายในและภายนอกของ River King จะเน้นการใช้ ภาพจากป่าหิมพานต์ หรือสัตว์จากป่าหิมพานต์ รวมทั้งการปั้นประติมากรรมลอยตัวแบบศิลปะร่วมสมัย (Contemporary arts) การเชื่อมโยงตึกและอาคารต่างๆ จะเชื่อมโยงด้วยการประดับปะดา ด้วยรูปปั้น ของบรรดาสัตว์ต่างๆ ในจินตนาการของป่าหิมพานต์

DELIGHT: ความสุขใจและแหล่งบันเทิงแหล่งใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

รวบรวมทั้ง Entertainment Complex and Experience ทั่วทุกมุมของโครงการ River King จะสร้างความทรงจำที่ดีและงดงามให้กับผู้มาเยือน นอกจากนั้น ยังมี Mini Theatre หรือโรงละครโรงเล็ก บรรจุคนดูได้ 300 ที่นั่ง อาคารจอดรถทันสมัยที่จอดได้ถึงกว่า 400 คัน Drive Thru Fast Food และ ปั้มน้ำมันที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

DISTINCTIVENESS – สัญลักษณ์แห่งความงดงามของชาติ

ในโครงการ River King นี้จะบรรจุไปด้วยทั้ง สถานที่แสดงนิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition Halls) อาคารแสดงผลงานภาพและปฏิมากรรมในโครงการ River King ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่แสดงนิทรรศการถาวร จากซีรีส์เรื่องเยี่ยมที่ผลิตโดยบริษัทเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย และ Production House ในประเทศอินเดีย 2 เรื่อง ได้แก่ สยามรามเกียรติ์ และ สิตธัตถะ – เจ้าชายผู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งจะอยู่บริเวณชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารสำนักประธาน

และ สถานที่แสดงนิทรรศการหมุนเวียน (Rotation Exhibition Halls for rental) ในส่วนนี้จะเปิดให้เช่าพื้นที่ในการแสดงงาน ศิลปะ การจัดนิทรรศการ หรือนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนบรรดาผลงานศิลปินต่างๆ

DIGNITY- ความภาคภูมิในความเป็นเลิศของไทย สง่างามดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรม

เพื่อให้ทุกคนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพียงแค่ได้ชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ร่วมสมัย ได้สัมผัสและเยี่ยมชม การออกแบบที่ผสมผสานกับความเป็นไทย ความงดงามที่คงความเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้พื้นผิวสัมผัสของวัสดุในการตกแต่งที่แตกต่างกัน ตามแนวความคิดหลักของการสร้างตัวอาคารแต่ละหลังที่ล้อมรอบตัวอาคารหลัก ทั้งหมดใน River King แห่งนี้สะท้อนปรัชญาชีวิตที่บอกเราอยู่เสมอว่า “Everything is Possible”